Aktualności

12 listopada 2020

Otwieramy sprzedaż od 12.11.2020

Rozpoczeliśmy możliwość rezerwacji mieszkań.
7 listopada 2020

Rozpoczęcie prac już 26.11.2020

Prace przygotowawcze trwają.
18 października 2020

Pozwolenie na budowę

Otrzymaliśmy ostatczną decyzję pozwolenia na budowę wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego.